Skip to main content

Trappstädning
Stockholm

Trappstädning är en avgörande del av byggnadens underhåll som ofta förbises. Ett rent och välskött trapphus är inte bara viktigt för att skapa ett positivt första intryck för besökare och boende, utan det är även en fråga om säkerhet och hygien.

Få prisförslag på städhjälp

    Trappstädning

    Trappstädning är en avgörande del av byggnadens underhåll som ofta förbises. Ett rent och välskött trapphus är inte bara viktigt för att skapa ett positivt första intryck för besökare och boende, utan det är även en fråga om säkerhet och hygien. Smuts, damm och skräp som samlas i trapphus kan leda till halkolyckor och bidra till en ohälsosam inomhusmiljö. Dessutom, i tider då allmän hälsa är en prioritet, blir regelbunden rengöring och desinficering av gemensamma ytor som trapphus ännu viktigare för att förebygga spridningen av sjukdomar.